Cichlid je přes 2000 druhů, vznikají hlavně křížením mezi sebou.

Cichlid je přes 2000 druhů, vznikají hlavně křížením mezi sebou. | zdroj: sciencealert.com


Cichlidy se spolu kříží tak, že vznikají zcela nové druhy

TÉMATA: ryby | afrika | křížení | páření

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 01. 2020 | 08:00

Křížení u ryb je známým jevem, který znají mnozí akvaristé. Výsledkem však jsou pouze různé barevné variace stejného druhu. Ne tak ovšem u afrických cichlid, které se samy dokážou křížit tak, že vzniká nový druh ryby.

Cichlidy, které se běžně vyskytují ve sladkých jezerech Afriky, mají ve zvyku občas „vlézt do postele“, dá-li se to u ryb takto říct, se špatným partnerem. Nejde ani tak o sklon k nějaké přirozené polygamii, jako spíše důsledek nehody. Vody afrických jezer bývají někdy plné bahna a kalu a cichlidy zkrátka nevidí, že dotyčný nebo dotyčná není jejich partner, ale někdo podobný. Dochází tak podle vědců k velkému rozsevu genů mezi populaci a častému křížení.

Vědci začali podrobně zkoumat populaci cichlid v jezeře Mweru v Kongu. Právě toto jezero je známé svou kalnou vodou, a zdejší samice cichlid tak nejsou při volbě partnera nějak náročné, jsou rády, že na nějakého vůbec narazí. V jezeře Mweru, ale i v jiných afrických jezerech tak došlo v relativně krátké době doslova k explozi nových druhů. Cichlid je dnes na 2000 druhů a stále zdaleka neznáme všechny. Takový počet je u ryb, které žijí pouze na omezené lokalitě, poměrně nezvyklý.

V jezeře Mweru se křížením vyvinulo prokazatelně 40 nových druhů cichlid. Na počátku, když jezero vznikalo, do něj tekla voda ze dvou řek – Zambezi a Konga. A v každé z těchto řek žily svébytné druhy cichlid, které by se jinak vůbec nesetkaly – a když, tak by se spolu nejspíše nepářily. V kalném jezeře k tomu ale docházelo velmi často, a vznikali tak opravdu unikátní potomci s genetickou výbavou obou skupin cichlid.

Pokud se bavíme o tom, kdy tyto nové druhy cichlid vznikly, pak „nedávná doba“ znamená horizont několika málo milionů let. V jezeře Malawi se cichlidy vyvíjely do nových druhů před dvěma miliony let a výsledkem je dnešních 800 tamních druhů, ve Viktoriině jezeře dokonce před pouhými 150 tisíci lety. Tam se zrodilo na 700 nových druhů.

Vědci celou teorii ověřili v laboratoři. Cichlidám zakalili vodu a snížili osvětlení. Výsledkem bylo, že samičky, které si volí partnera, velmi často udělaly chybu a vybraly si partnera z odlišného druhu. Ten je sice geneticky kompatibilní a může se bez problémů pářit, ale normálně by k tomu nejspíš nedošlo. Mezidruhové křížení není primární varianta rozmnožování cichlid. Pro vědce je celá situace mimořádně zajímavá, protože málokde v přírodě mohou sledovat prakticky nekonečné křížení mezi obrovským množstvím druhů.

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 01. 2020 | 08:00

Zavří­t reklamu